Hogyan lehet az Akashát használni?

Mostani világunkban gyakorlatilag mindenki képes használni az Akashát a saját és mások javára. A mindenütt jelen lévő energiamezőnek köszönhetően mindenki eleve kapcsolódva van a Krónikához, de ez a kapcsolat nem teljes, amíg nem válik tudatossá. 

Képzeljük el, hogy van a fejünkben egy hátsó ajtó, amit lezárva tartanak. Mindez a mi érdekünkben történik, hiszen mi történne, ha egy csapásra rendelkeznénk az emberiség teljes emlékezetével? Gyakran már a hétköznapi ügyes-bajos dolgaink, teendőink annyira lekötik a memóriánkat, hogy óhatatlanul elfelejtünk ezt-azt. Ha az a bizonyos hátsó ajtó nem lenne zárva, kontrollálhatatlanul és felfoghatatlan mennyiségben ömlenének az információnk az elménkbe, ez pedig nem segítené, hanem éppenséggel akadályozná a működésünket. A cél tehát a tudatosság emelése, ezáltal az információk szűrése.

Spontán kapcsolódások történnek mindannyiunkkal elég gyakran. Amikor hirtelen támad egy jó ötletünk, minden előzmény nélkül, amire nem is számítottunk. Vagy megérezzük, hogy mi történik egy közeli családtagunkkal. Álmainkban, meditáció közben is szintén tudunk kapcsolódni a Forráshoz önkéntelenül. Amikor például egy hozzánk közelálló személlyel történteket megérezzük, az történik, hogy a hátsó ajtó résnyire felnyílik. Egy bizonyos szinten mindannyian egyek vagyunk, és mindannyian összeköttetésben állunk egymással. Ahogy most a részecskekutatók már kimutatták, egy félbevágott részecske egyik felének ingerlésére a részecske másik fele is reakciót mutat, noha azt nem érte inger. Valami ilyesmi történik ekkor is. Nagyon mélyen, az Egység szintjén tudatában vagyunk minden történésnek, de ez túl sok információ lenne az éber elménknek. Így inkább csak azokra vagyunk érzékenyek, akik valamiért fontosak, sokat számítanak nekünk. Velük kapcsolatban is inkább az intenzívebb élményeket tudjuk spontán érzékelni. Tehát minél erősebb energiát tartalmaz az esemény, szituáció által kiváltott töltet, és minél közelebb áll hozzánk a személy, aki az esemény részese, annál nagyobb a valószínűsége, hogy megérezzük, megálmodjuk, stb. azt, ami vele történik.

Tehát a „paranormális” képességeit az ember nap, mint nap használja, de nincsen ennek tudatában. Ez pedig rengeteg galibát tud okozni. Mint Harry Potter, aki nem ismervén varázslói képességeit, véletlen eltünteti az állatkerti kígyó elől az üveget, és elszabadul a káosz. Pontosan így, kiképzetlen varázslótanoncként éljük a mindennapjainkat. Minden egyes elengedett gondolat, érzés, valamiféle rezonanciát vált ki a külvilágban (pillangó effektus). És rendkívüli módon meg tudunk lepődni, amikor az eleresztett kicsiség felnagyítva, a tornádó erejével tér vissza és csap le ránk.

Az Akasha használatának módja szinte személyenként eltérő. Mivel a fizikai elménk különbözik (lelkileg egyek vagyunk), és ezáltal az érzékelésünk és észlelésünk is mindannyiunknak különböző, így az Akasha energiáját is máshogy tudjuk használni. Mindenkinek más az élete, és más a dolga, feladata ezzel az energiával. Vannak, akik a puszta energiát tudják használni gyógyulásra, gyógyításra, terek tisztítására. Van, aki színeket, képeket lát, érzeteket észlel, akár szagokat, ízeket tapasztal. És van, akinél a „beszélgetős műsor” is működik, azaz a rezgések az agyban közvetlenül szöveggé alakítódnak.
Vannak, akiknek maga az Akasha közvetítés fő irány lesz az életútjukban, de még ennél is többen vannak azok, akik a már meglévő tudásuk mellé, kiegészítőnek építik be ezt a módszert. Egy kineziológus, masszőr vagy reiki mester kitűnően ötvözheti már ismert és bevált módszereivel az Akasha olvasását. Sokkal hatékonyabban tudunk másokon is segíteni, ha a közös tudásból merítve hamarabb "rátapintunk a lényegre", megismerjük kliensünk problémáit, úgymond "ráérzünk", hogy mi az, amivel nem képes szembenézni, mi okozhatja és hol vannak a blokkjai.
Az Akasha olvasás nem markáns módszer, nem tudunk vele gyulladt vakbelet operálni, de feltárhatjuk a vakbélgyulladás okait, megtudhatjuk, hogy mit kell tennünk a gyorsabb gyógyulás érdekében, és megérthetjük, miért is volt szükség erre a tapasztalásra. Az Akasha ismerete jelentősen felgyorsítja az egyéni fejlődési folyamatokat - persze csak akkor, ha elfogadjuk a tanácsait.

Miért jó, ha ismerem a Krónikámat?

Ezt a végtelen energiát, ezt a kimeríthetetlen Forrást számos módon használhatjuk saját épülésünkre. Minthogy alapból is hozzá vagyunk kapcsolva, az energiánk voltaképpen egy és ugyanaz vele. Tehát, amikor az Akashához kapcsolódunk, saját legmélyebb lényegünkhöz kapcsolódunk, és abból tudunk újra felöltekezni energiával. Mintha a saját dns-ünkkel írnának minket újra. Mint egy fiatalító kezelés őssejtekkel! Itt azonban egy mélyebb, rezgés szintű információ újra „betöltésével”, azaz az eredeti létértelmünk felelevenítésével, arra való emlékezéssel töltekezhetünk újra.

Az energiával önmagában már lehet gyógyulni, gyógyítani (azaz regenerálódni, a saját, természetes harmóniánkat helyreállítani). Kérdések, kezelések során felmerülhet, hogy idegen energiák (entitások, energialények) tartózkodnak a személyes terünkben (aura), ezeket el lehet távolítani, a személyes teret meg lehet tisztítani. Kiegyensúlyozhatjuk a finomenergia-áramlási rendszerünket, amely az elsődleges vonal a fizikai testünkben, ahol a betegségek kialakulhatnak. Relaxálhatunk, kisimíthatjuk az elménket. Ihletet, rámutatást kaphatunk, ötleteket, megoldásokat esetleg olyan problémákhoz, amelyek régóta kínoznak minket. Feltárhatjuk különböző szituációk, kapcsolatok okait, akár előző életekben kutakodhatunk, amennyiben ez az, ami az utunkon segít. Korábbi események energia lenyomatait oldhatjuk saját magunk és szeretteink (elődeink) spirituális erőteréből.
Mindenek fölött azonban magasabb önismeretre tehetünk szert, ezáltal közelebb jutva igaz valónkhoz és a létezés végső céljához, azaz a megvilágosodáshoz.

Az Akasha mint elsődleges Forrás egy rendkívül finom energia. Így látványos akciókat, csodálatos gyógyulásokat kevésbé valószínű, hogy elérhetünk vele. Kíméletesen, ám nagyon mélyen hat, így ha megtanulunk együtt dolgozni vele, és nem csak kíváncsiskodunk, hanem a részünkről szükséges energiát is belefektetjük a fejlődésünkbe, akkor valóban gyökeresen megváltoztathatja az életünket.

Sokan hiszik, hogy az Akashát olvasó személy egyfajta látó, és megmondja a jövendőt. Természetesen a meditáció mind magasabb és magasabb szintjein az ember egyre mélyebben képes belehatolni ennek a végtelen tudásnak a szövetébe. Azonban a jövendő soha nincsen kőbe vésve, hála az emberiség nagy adományának, amit úgy hívnak: Szabad Akarat. A jövőjét csak annak lehet megmondani, aki nem változik egyáltalán semmit sem. Ehhez azonban nem kell különösebb tudás vagy képesség, elég egy erős közepesen fejlett emberismeret. Ám egy ember szabad lény, ezért bármikor és bármilyen körülmények között képes megváltoztatni a sorsa kimenetelét. Amit az Akasha ehhez hozzá tud tenni az az, hogy rálássunk az esetleges akadályokra, hogy megértsük, mit és miért kell megváltoztatnunk, vagy hogy a megértés tiszta fénye által képesek lehessünk régi minták elengedésére.

Akasha és a tudomány

Az Akasha szanszkrit szó, melynek jelentése „ég” vagy „éter”. Az a „semmi”, ami mindent körülvesz. Az az elsődleges létező, amely energiája révén a többi (fizikai) létező megnyilvánul. Mai szóval élve az elsődleges formaképző, azaz morfogenetikai mező. 


A világunkban minden rezgés és energia. A fizikai létezők; egy ember, egy tárgy, egy földrajzi képződmény is mind-mind molekulákból épülnek fel, azokat atomokból alkotják, melyeket tovább vizsgálva szubatomi részecskékre bukkanunk. Ezeket végső soron semmilyen fizikai szubsztancia nem köti össze. Elektronmikroszkóp alatt vizsgálva voltaképpen a legszilárdabb anyag sem más, mint rendkívül gyorsan mozgó részecskék összessége. Tehát valójában a rezgésszint (tehát a részecskék mozgása) az, ami az anyagi minőséget adja. A morfogenetikus mezők azok az energiamezők, amelyek egy-egy bizonyos létező számára az energiát szolgáltatják. Például rendelkezik ilyen mezővel egy ember, de az ő "részhalmazai" is, mint például a mája, vagy egyéb szervei, illetve az őt magába foglaló nagyobb halmazoknak, úgy mint a családjának vagy a nemzetének is megvan a maga morfogenetikus mezője. Az Akasha, vagy elsődleges morfogenetikai mező pedig az az energiatartomány, amelyet nevezhetünk akár „őslevesnek” is. Minden valaha létezett, létező, vagy eljövő dolog lenyomata megtalálható benne. Minden, ami a fizikai világban megmutatkozik, merít az Akashából energiát.
A vallás és a tudomány valamikor nem váltak szét egymástól, sőt szerves egészet alkottak. Hiszen a vallás nem volt más, mint a világ jelenségeire magyarázatot szolgáltató tudás intézménye. E két terület nem olyan rég, csupán a felvilágosodás korában vált élesen ketté. Ezért fordulhat elő az, hogy azokat az információkat, amelyeket már évezredekkel ezelőtt vallásos iratokban lejegyeztek, a tudomány magasabb köreiben most kezdenek feltárni. A kvantum elméletek a huszadik század elején ütötték fel fejüket, ám kísértetiesen emlékeztetnek bizonyos - sokezer éves - vallásos szövegek tartalmára.
Minden egy, minden mindennel összefügg, minden létező egy bizonyos szinten egymáshoz van kapcsolva, egyazon "lélek" (energia) animál (tesz élővé) mindent, ami van - ezek a gondolatok az akadémikus tudás számára újdonságnak tűnnek (az átlagos műveltségnek olykor még ismeretlennek is), azonban a hindu, buddhista, de akár a kabbalista és a keresztény vallásos iratokban is már bizony időszámításunk előtt is feltűntek.